Знание

Един от най-известните блогъри на тема продуктивност и личностно развитие, Стив Павлина, дава следната дефиниция на продуктивност: Продуктивност = Стойност/Време (Продуктивността се равнява на стойността, разделена на времето.) Тоест, най-продуктивни сме тогава, когато успяваме да свършим най-много работа за най-малко време. Това определение допада и на мен. 🙂 Как обаче да определим какво означава „стойност“? […]