Силвина Фурнаджиева


             

Силвина е основател на „Един въпрос”. Помага на собствениците на бизнес да планират, организират и развият проектите си от самото им начало до големия успех и да повишат личната си ефективност в работата. Разработва онлайн обучението “Супер продуктивност” и провежда лични консултации и обучения.