Чудех се дали някой може да ми препоръча как да намеря партньор и финансиране за изготвяне на арт-платформа, в която да е възможно създаване на профили на артисти, „арт-книга“- „art-book“, комуникация между тях, намиране на работа и изготвяне на съвместни проекти, продажба на лични произведения и копия от тях, като всеки артист сам да отговаря […]

Каква е идеята на къщата за птици,която увесват за дърветата?Те птиците си имат дърво.Едва ли някоя ще се реши да влезе през тесния тъмен отвор,заклещена между 4 стени.Никога до сега не съм виждала птичка в тези къщурки.Дайте светлина по въпроса,ако идеята е естетическа,на мен не ми стой добре.