Зорница Стефанова


             

Това, което Зорница прави с ентусиазъм и ефективно, е да помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират себе си. Сериен предприемач. Професионален майстор коуч и Майстор ментор, акредитирана от Европейската акредитираща организация Международен институт по коучинг и менторство. Ментор към Фонд за рисков капитал "Илевън", Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски, Факултет по политология на Централно европейски университет, както и редица фирми. Магистър по Икономика и магистър по Политология. Дипломиран коуч. Майстор НЛП практик. Сертифициран обучител в областите: Автентично общуване, Ефективна комуникация, Изграждане на екипи, Клиентско обслужване. Медиатор.