Сийка Добрева


             

Сийка Добрева има дългогодишен опит в управлението на програми и проекти, финансирани от международни донори като ЕС, ООН и Глобалния фонд. Повече от 10 години се е занимавала с планиране, изпълнение, мониторинг и оценка, както и отчитане на проектни дейности в социалния сектор, сектор здравеопазване, изграждане на капацитет (ИТ умения и управление на Европейски фондове), както и в сектор околна среда. През последните години работи като Експерт оценка на политики и програми в Европейската Комисия, гр. Брюксел и вярва, че добрата оценка на въздействието на инициативи на ЕС върху общността води до правилни решения за последващи мерки и инициативи.This expert does not have any answers.