Никола Йорданов


             

Председател на Българска асоциация за тренинг и развитие, Никола Йорданов е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на лидерството, стратегическото управление, управлението на човешките ресурси и управлението на проекти. През последните 25 години успешно е провел над 750 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации. Между 2000 и 2007 г. е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и междуекипни проекти. Провеждал е обучения, свързани с продажби за Дюпон България, Оргахим АД и др. Провежда обучения на английски, руски и сърбо-хърватски.This expert does not have any answers.