Леона Асланова


             

Леона Асланова е експерт и консултант по иновации, с над 10-годишен професионален опит. Основател е на Innovation Starter, първата специализирана агенция за иновации в България, на форума за иновации Innovation Explorer, в партньорство с "Капитал", както и на Академия за иновации, в партньорство с водещите университети в България. През 2016 година открива и първата специализирана зала за обучения по иновации у нас – d.house Co-inventive Incubator в партньорство с развойния център на SAP в България. Преди това е работила като Мениджър партньорски взаимоотношения в Мобилтел, Мениджър Продажби в Инвестор.бг и Директор “Връзка с клиентите” в Нетуърк медиа. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по българска филология и магистърска степен по теория на литературата, бизнес иновации във Виена към TAG Business School и mini MBA програма в PWC`s Academy. Участвала е като лектор в редица събития и инициативи, посветени на иновациите, като Mobile Innovation Challenge, Innovation forum, Social Impact, ментор в „Рекламна академия“, 2014, 2015, ментор в The Founder Institute, лектор в програмата по предприемачество и иновации на AIESEC, “Фабрика за идеи”, “StartUp Conference|upVenture Week”, Business Innovation Forum Armenia 2016, StartUP Blagoevgrad 2017 и др. Работи върху поредица проекти за социални иновации, които развиват публично-частни иновационни партньорства. Автор е на два академични курса по иновации към водещи български университети.