Катрин Прентис


             

Катрин Прентис е първият в България акредитиран Мастър Коуч към International Authority for Professional Coaching and Mentoring (IAPC&M), с над 15 години и 2000+ часа практика с клиенти. Тя е основател и управляващ директор на Палитри Интернешънъл - Мастър Дистрибутор на Ноубъл Манхатан Коучинг за Балканския регион. Катрин е треньор и ментор на коучове, лектор и атестатор в преподавателската катедра на Ноубъл Манхатан Коучинг. Тя е един от Регионалните директори в The Alpha Group, София - водещият консултативен бизнес борд за развитие на изпълнителни директори и собственици на малки и средни предприятия, развиващ дейност в 21 държави.This expert does not have any answers.