Билян Шенков


             

Най-голямата страст на Билян са пътуванията и социалният контакт с нови, различни хора. Минал е както през въртележката на НПО сферата, представяйки България в университети в Краков, Полша, Еразъм в Португалия, така и през организацията на бизнес проекто-инициативи, свързващи академичния с корпоративния свят. Обича да действа и да е хиперактивен, влече го дигиталният маркетинг и участва в интернет маркетинг кампания в сектора за недвижимите имоти. В свободното си време тренира ума и тялото си.This expert does not have any answers.