Ашод Дерандонян


             

Ашод Дерандонян е председател на фондация „Заслушай се”, която работи за подобряване достъпа до информация и комуникация чрез използване на информационните технологии от всички хора със слухова загуба. Ашод e завършил висшето си образование в Американския университет в България, живял е няколко години в чужбина и притежава солиден опит в неправителствения сектор и финансите. През 2014 г. Ашод се отдава изцяло на каузата да помага на хората с увреден слух да участват пълноценно в обществения живот и основава фондация „Заслушай се“. Чрез публични кампании, тя насочва вниманието към предизвикателствата пред хората с увреден слух в България, които са над 120 000. Набира средства за създаването на Национален център за жестови услуги и платформа за интеграция на деца и младежи с увреден слух, която да осигурява жестов превод в реално време чрез видео връзка и трансформиране на говор към текст. Защото, убеден е Ашод, тези младежи заслужават не помощ, а равен достъп до информация, образование и кариера.This expert does not have any answers.